AC米兰

Milan

卡卡( 65')
意甲
22:00
2008-12-07 22:00

卡塔尼亚

Catania

44' 黄牌 帕托 45' 法瓦利 换下 Emerson 65' 进球 卡卡 80' 黄牌 加图索 81' 安东尼尼 换下 舍甫琴科 84' 黄牌 弗拉米尼
 
31' 黄牌 萨尔多 33' 黄牌 卡博尼 63' 特德斯科 换下 泰利齐 68' 普拉斯马蒂 换下 比亚詹蒂 74' 马丁内斯 换下 保卢奇 89' 黄牌 莱德斯马
AC米兰
卡塔尼亚
球队数据统计
数据名称
AC米兰 数据对比 卡塔尼亚
控球率
  • 58%42%
射门
  • 239
射正
  • 101
越位
  • 13
角球
  • 104
犯规
  • 1419
黄牌
  • 33
红牌
  • 00
扑救
  • 19
AC米兰
本场进球:1 赛季平均进球:1.75
本场失球:0 赛季平均失球:0.98
本场射门:23 赛季平均射门:8.08

>点击查看下场将 客场 对阵 尤文图斯

卡塔尼亚
本场进球:0 赛季平均进球:1.08
本场失球:1 赛季平均失球:1.34
本场射门:9 赛季平均射门:6.62

>点击查看下场将 客场 对阵 佛罗伦萨

主队客队数据
位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 射正率 黄牌 红牌 犯规 被犯 越位 扑救
 门将 阿比亚蒂 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 1
 左后卫 扬库洛夫斯基 首发 90' 0 0 2 1 50% 0 0 0 1 0 0
 左中卫 卡拉泽 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 1 2 0 0
 右中卫 马尔蒂尼 首发 90' 0 0 1 1 100% 0 0 1 0 0 0
 右后卫 赞布罗塔 首发 90' 0 0 1 0 0% 0 0 3 2 0 0
 后腰 Emerson 45' 换下 45' 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0
 左前卫 弗拉米尼 首发 90' 0 0 3 1 33% 1 0 0 0 0 0
 右前卫 加图索 首发 90' 0 0 2 1 50% 1 0 4 6 1 0
 前腰 卡卡 首发 90' 1 0 6 4 67% 0 0 0 3 0 0
 左前锋 舍甫琴科 81' 换下 81' 0 0 2 0 0% 0 0 1 2 0 0
 右前锋 帕托 首发 90' 0 1 5 2 40% 1 0 3 2 0 0
 替补 法瓦利 45' 出场 45' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 安东尼尼 81' 出场 9' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 迪达 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 因扎吉 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 森德罗斯 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 卡尔达西奥 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 比尤德斯 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
总计       1 1 23 10 43% 3 0 14 18 1 1
位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 射正率 黄牌 红牌 犯规 被犯 越位 扑救
 门将 比萨里 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 9
 左后卫 Rocco Sabato 首发 90' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 0 0
 左中卫 斯托维尼 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 2 0 0 0
 中后卫 西尔维斯特里 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 0 0
 右中卫 泰利齐 63' 换下 63' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 右后卫 萨尔多 首发 90' 0 0 3 0 0% 1 0 2 1 0 0
 左中前卫 莱德斯马 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 2 1 0 0
 中场 比亚詹蒂 68' 换下 68' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 0 0
 右中前卫 卡博尼 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 3 1 0 0
 左前锋 保卢奇 74' 换下 74' 0 0 2 0 0% 0 0 3 1 3 0
 右前锋 马斯卡拉 首发 90' 0 0 2 1 50% 0 0 1 4 0 0
 替补 特德斯科 63' 出场 27' 0 0 0 0 0% 0 0 1 0 0 0
 替补 普拉斯马蒂 68' 出场 22' 0 0 0 0 0% 0 0 1 1 0 0
 替补 马丁内斯 74' 出场 16' 0 0 0 0 0% 0 0 2 0 0 0
 替补 Davide Baiocco 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 伊斯科 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 阿尔瓦雷斯 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 替补 科斯基 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
总计       0 0 9 1 11% 3 0 19 13 3 9