AC米兰

Milan

萨帕塔(乌龙 22')
意甲
0:2
2014-11-03 03:45

巴勒莫

Palermo

迪巴拉( 25')
2' 萨帕塔 换下 阿莱士 16' 黄牌 德容 22' 乌龙 萨帕塔 45' 沙拉维 换下 波利 50' 黄牌 沙拉维 67' 帕齐尼 换下 本田圭佑 87' 黄牌 拉米
 
15' 黄牌 吉安卡罗-冈萨雷斯 18' 黄牌 莫尔加内拉 25' 进球 迪巴拉 44' 黄牌 安德耶科维奇 67' 恩戈伊 换下 马雷斯卡 85' 贝洛蒂 换下 F-巴斯克斯 87' 奎森 换下 迪巴拉
AC米兰
巴勒莫
球队数据统计
数据名称
AC米兰 数据对比 巴勒莫
控球率
  • 62%38%
射门
  • 1413
射正
  • 37
越位
  • 20
角球
  • 44
犯规
  • 1015
黄牌
  • 33
红牌
  • 00
扑救
  • 63
AC米兰
本场进球:0 赛季平均进球:1.47
本场失球:2 赛季平均失球:1.32
本场射门:14 赛季平均射门:5.81

>点击查看下场将 客场 对阵 桑普

巴勒莫
本场进球:2 赛季平均进球:1.39
本场失球:0 赛季平均失球:1.45
本场射门:13 赛季平均射门:6.15

>点击查看下场将 主场 对阵 乌迪内斯

主队客队数据
位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 射正率 黄牌 红牌 犯规 被犯 越位 扑救
 门将 迭戈-洛佩斯 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 1 0 6
 后卫 阿巴特 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 拉米 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 2 2 1 0
 后卫 德希利奥 首发 90' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 0 0
 后卫 阿莱士 2' 换下 2' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 中场 德容 首发 90' 0 0 1 1 100% 1 0 1 3 0 0
 中场 波利 45' 换下 45' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 1 0
 中场 萨波纳拉 首发 90' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 0 0
 前锋 托雷斯 首发 90' 0 0 4 0 0% 0 0 1 1 0 0
 前锋 梅内 首发 90' 0 0 3 1 33% 0 0 2 2 0 0
 前锋 本田圭佑 67' 换下 67' 0 0 1 0 0% 0 0 0 1 0 0
 后卫 萨帕塔 2' 出场 88' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 门将 阿比亚蒂 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 门将 阿加齐 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 前锋 帕齐尼 67' 出场 23' 0 0 0 0 0% 0 0 0 2 0 0
 前锋 沙拉维 45' 出场 45' 0 0 2 1 50% 1 0 1 0 0 0
 后卫 博内拉 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 扎卡尔多 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 阿尔贝塔奇 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 阿尔梅罗 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 中场 埃辛 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 中场 范金克尔 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 前锋 尼昂 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
总计       0 0 14 3 21% 3 0 10 15 2 6
位置 球员名 出场 时间 进球 助攻 射门 射正 射正率 黄牌 红牌 犯规 被犯 越位 扑救
 门将 索伦蒂诺 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 3
 后卫 莫尔加内拉 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 2 3 0 0
 后卫 安德耶科维奇 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 2 0 0 0
 后卫 穆尼奥斯 首发 90' 0 0 1 0 0% 0 0 0 1 0 0
 后卫 拉扎尔 首发 90' 0 0 2 1 50% 0 0 0 0 0 0
 后卫 吉安卡罗-冈萨雷斯 首发 90' 0 0 0 0 0% 1 0 1 0 0 0
 中场 马雷斯卡 67' 换下 67' 0 0 1 0 0% 0 0 1 1 0 0
 中场 博尔佐尼 首发 90' 0 0 0 0 0% 0 0 4 0 0 0
 中场 巴雷托 首发 90' 0 1 1 1 100% 0 0 1 2 0 0
 中场 F-巴斯克斯 85' 换下 85' 0 0 5 3 60% 0 0 0 2 0 0
 前锋 迪巴拉 87' 换下 87' 1 0 2 2 100% 0 0 0 0 0 0
 中场 奎森 87' 出场 3' 0 0 0 0 0% 0 0 1 0 0 0
 中场 恩戈伊 67' 出场 23' 0 0 0 0 0% 0 0 2 0 0 0
 门将 乌伊卡尼 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 前锋 贝洛蒂 85' 出场 5' 0 0 1 0 0% 0 0 1 0 0 0
 后卫 特尔齐 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 维蒂埃洛 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 皮萨诺 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 达普雷拉 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 后卫 费达尔 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 中场 德拉罗卡 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 中场 克里夫 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
 前锋 若昂·席尔瓦 替补 0' 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
总计       1 1 13 7 54% 3 0 15 9 0 3